Produktundersida - Offert

Tarjouspyyntö

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Osto- ja toimitusehdot

Seuraavia osto- ja toimitusehtoja sovelletaan, ellei Presentan ja ostajan välillä ole toisin sovittu.

1. TILAUSTEN VAHVISTAMINEN
Presenta vahvistaa aina osapuolten sopimuksen lähettämällä kirjallisen tilausvahvistuksen. Ellei Presenta ole saanut kirjallista vastalausetta näiden osto- ja toimitusehtojen sisällöstä viiden (5) työpäivän kuluessa tilausvahvistuksen päivämäärästä, nämä osto- ja toimitusehdot ovat osa osapuolten välistä sopimusta.

2. HINNAT

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia ja toimitusehto on vapaasti tehtaalla (rahtimaksut), ellei toisin sovita.

Kustannusten muutokset, jotka johtuvat tilauksen hintaan vaikuttavien hyödykeverojen, tullien tai valuuttojen muutoksista ja jotka tapahtuvat kirjallisen tilausvahvistuksen päivämäärän ja ennen toimituspäivää, oikeuttavat Presentan korottamaan hintaa vastaavasti.

3. MAKSUEHDOT
Maksu suoritetaan tilausvahvistuksen mukaisesti. Maksun viivästyessä Presentalla on oikeus periä viivästyskorkoa kirjallisessa tilausvahvistuksessa ilmoitetun korkokannan mukaisesti, kunnes maksu on suoritettu kokonaisuudessaan.

4. TOIMITUS
Tavarat toimitetaan sovitun toimitusviikon mukaisesti. Presenta pidättää kuitenkin oikeuden toimittaa tilatut tavarat enintään viisi (5) työpäivää sovitun toimitusviikon jälkeen. Jos tilattuihin tavaroihin on tarkoitus sisällyttää ostajan tavaramerkki, logo tai muu ostajan tunnusmerkki, toimitusaika alkaa kulua vasta siitä päivästä, jolloin Presenta on saanut ostajan hyväksymän todisteen.

4.1 Vastuu viivästyksistä
Presenta ei vastaa mistään välillisistä vahingoista, jotka johtuvat viivästyksistä, jotka Presenta on voinut aiheuttaa ostajalle.

5. TOIMITUSEHDOT
Toimitusehdot ovat Ex works (toimituskulut lisätään). Ellei toisin sovita, Presenta tilaa ja järjestää kuljetuksen ostajalle tai kolmansille osapuolille ostajan kustannuksella Presentan valitsemalla rahdinkuljettajalla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Presenta ottaisi vastuuta tavaran vahingoittumisesta tai puutteesta, joka aiheutuu kuljetuksen aikana ostajalle. Presenta pidättää oikeuden poiketa toimitusmäärästä +/-10 %.

6. OSTAJAN TUOTEKUVIEN EDISTÄMINEN
Presentalla on oikeus käyttää kuvia toimitetuista tuotteista markkinointitarkoituksiin verkkosivuillaan, uutiskirjeissä tai tuoteluetteloissa. Ostajille, jotka vastustavat tätä, on ilmoitettava tästä etukäteen. Jos ristiriita ilmenee siinä vaiheessa, kun kuvat on jo julkaistu, kuvat poistetaan mahdollisuuksien mukaan.

7. TAVARAN VIRHE – REKLAMAATIO
Presenta vastaa tavaroissa olevista virheistä, jotka eivät johdu ostajasta tai jotka eivät ole syntyneet kuljetuksen aikana. Ostajan on ilmoitettava Presentalle kirjallisesti kaikista virheistä, jotka eivät ole syntyneet kuljetuksen aikana, viiden (5) työpäivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Jos tällainen reklamaatio tehdään ja käy ilmi, että tavaroissa on virheitä, jotka johtuvat Presentasta, Presenta toimittaa virheettömät tavarat kohtuullisessa ajassa. Ostajalla ei ole oikeutta muuhun korvaukseen. Ostajan on reklamoitava suoraan rahdinkuljettajalle kaikista kuljetuksen aikana ilmenneistä vioista.

8. TAKUU
Presenta takaa, että toimitetut tavarat täyttävät Ruotsin viranomaisten kyseisen tyyppisille tavaroille toimitushetkellä asettamat vaatimukset.

9. PALAUTUSOIKEUS – SOPIMUSRIKKOMUS
Ostajalla ei ole oikeutta palauttaa virheetöntä tuotetta, koska kaikki tavarat valmistetaan nimenomaan ostajaa varten. Jos ostaja peruuttaa osapuolten sopimuksen ennen toimitusta, kyseessä on sopimusrikkomus, ja Presentalla on oikeus saada korvaus, joka on vähintään 20 % tilauksen arvosta.

10. SOVELLETTAVA LAKI – RIITA
Tähän sopimukseen sovelletaan Ruotsin lakia. Riidat, joita ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyllä Tukholman kauppakamarin yksinkertaistetun välimiesmenettelyn sääntöjen mukaisesti. Menettelyn paikkana on Tukholma ja kielenä ruotsi. Tämä ei kuitenkaan estä Presentaa panemasta selvää ja asianmukaista maksuvaatimusta täytäntöön ulosottomenettelyllä tai, jos Presenta niin haluaa, saattamasta riitoja toimivaltaisen julkisen tuomioistuimen ratkaistavaksi edellä mainitusta välityslausekkeesta poiketen.

Tarjouskori
Tarjouskorisi on tyhjäPalaa kauppaan
Calculate Shipping
Produktundersida - Offert

Tarjouspyyntö